Příští zkouška sirén

Ve středu 3. srpna mezi 12:00 a 12:15 bude provedena celostátní zkouška varovného systému stálým signálem po dobu 140 sekund.