Příští zkouška sirén

Ve středu 3. července ve 12 hodin bude provedena celostátní zkouška varovného systému stálým signálem po dobu 140 sekund.