Příští zkouška sirén

Ve středu 6. září ve 12 hodin bude provedena celostátní zkouška varovného systému stálým signálem po dobu 140 sekund.