Co dělat?

V okamžiku, kdy zaslechneme kolísavý signál sirény, tedy signál „Všeobecná výstraha“, je nutno vždy počítat s tím, že nastala mimořádná událost a nepodceňovat situaci.

Následující zásady neplatí, pokud je jisté, že siréna varuje před povodní!

 1. Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se skutečně jedná.
 2. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy NEvyhledávejme úkryt v podzemních prostorách.
 3. Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí (pokud dokážeme určit místo úniku nebezpečné látky). Nezapomeneme vypnout klimatizaci.
 4. Zapneme rozhlasový a televizní přijímač a řídíme se dalšími pokyny, které obdržíme prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání nebo prostřednictvím megafonů na vozech hasičů a policie.
 5. Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišly schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovali zbytečnému riziku.
 6. Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Především neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
 7. Připravíme se na možnost vyhlášení evakuace.

Pokud lze vzhledem k meteorologické situaci předpokládat, že siréna varuje před povodní, je postup odlišný:

 1. Sledujeme televizní nebo rozhlasové vysílání, kde se dozvíme bližší informace.
 2. Vyhledáme vyvýšené místo. To platí obzvlášť v případě, kdy hrozí blesková povodeň.
 3. Pokud nastává povodeň pozvolna, můžeme se pokusit provést zabezpečovací práce.
 4. Pokud žijeme v záplavové oblasti, měli bychom být na povodeň připraveni předem, včetně vhodného pojištění. Pozor však na to, že některé stavby jsou v těchto případech nepojistitelné.

Video s radami