Test znalostí

Jakým způsobem oznamuje siréna nebezpečí:

Zkouška sirén bývá prováděna:

Varování se od zkoušky sirén liší

Jsem-li doma, tak po zaznění varovného signálu:

Varovný signál je dlouhý:

Jsem-li na ulici, tak po zaznění varovného signálu:

Signál požární poplach pro svolání hasičů je: