Zkouška sirén

Od října 2002 probíhá zpravidla každou první středu v měsíci mezi 12:00 a 12:15 hodin pravidelná akustická zkouška sirén. V jednotlivých krajích jsou sirény spouštěny dálkově z operačních a informačních středisek Hasičských záchranných sborů krajů a dvakrát ročně je prověřováno spuštění varovných prvků hromadně z operačního střediska Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Tato zkouška probíhá STÁLÝM tónem po dobu 140 sekund. Trvá tedy stejně dlouho jako všeobecná výstraha, ale nekolísá.

200805071908_zkouska

V místech, kde je umístěna elektronická (mluvící) siréna nebo místní informační systém (rozhlas napojený na varovný systém), je bezprostředně po zaznění zkušebního signálu odvysílána verbální informace.

zkouska„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

V současné době je do stávajících koncových prvků varování a vyrozumění doplňována další verbální informace, upozorňující na blížící se zkoušku sirén: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“
Tato informace bude odvysílána 10 až 20 minut před plánovanou zkouškou (kromě češtiny může být upozornění také v angličtině, němčině a ruštině).

Zatímco někdo tyto zkoušky ani nevnímá, pro jiné jsou důvodem pro nepříliš lichotivá slova na adresu hasičů. Položme si tedy otázku, proč se vlastně sirény zkoušejí?

Ověření funkčnosti sirén

Moderní elektronické sirény jsou bezesporu velmi spolehlivá zařízení a jejich poruchovost je minimální. V České republice je ale v současné době většina sirén elektrických, tedy na principu otáčivého rotoru. Pravidelné zkoušky sirén jsou nutné nejen pro odhalení již vzniklé závady, ale také preventivně, kdy zamezí zareznutí rotoru. Právě díky těmto akustickým zkouškám se poruchovost koncových prvků dlouhodobě a celorepublikově pohybuje ve zlomku procenta.

Vytvoření návyku obyvatel

Mnoho odpůrců zkoušek sirén argumentuje tím, že lidé si na sirény zvyknou a v případě ohrožení nebudou reagovat.
Skutečnost je ovšem taková, že v případě skutečného ohrožení by sirény odvysílaly úplně jiný (kolísavý) signál, než jaký slýcháme každý měsíc. To by většinu obyvatel pravděpodobně upozornilo, že „něco je jinak“.

Ověření dosahu sirén

Pravidelnou zkoušku sirén je možné využít k zjištění, zda Vaše pracoviště nebo místo bydliště je v dosahu sirén a zda jsou slyšet i přes zavřená okna.
Zároveň pokud po doznění sirény uslyšíte verbální informaci, máte jistotu, že jste v dosahu elektronické sirény nebo místního informačního systému a verbální informaci byste obdrželi i v případě skutečného ohrožení.

Termíny zkoušek sirén v roce 2024

3. ledna 7. února 6. března 3. dubna
1. května 5. června 3. července 7. srpna
4. září 2. října 6. listopadu 4. prosince