Ve středu zazní mimořádně sirény

Ve středu 8. srpna 2018 ve 12 hodin zazní na území celé České republiky sirény k uctění zabitých vojáků. Půjde o 140 sekund trvající stálý signál, používaný při zkouškách sirén, ale bez verbální informace.

Jak mohu poznat, že nejde o skutečné varování, ale „pouze“ o pietu?
Mnoho lidí se řídí jedině kalendářem – slyší houkat sirénu, podívají se do kalendáře a siréně věnují pozornost pouze tehdy, pokud není první středa v měsíci. To je ale zcela špatně. Zkouška sirén může zaznít i v jiné dny (například při cvičeních) a naopak skutečná mimořádná událost klidně nastane i první středu v měsíci.

To, že siréna skutečně varuje před nastalým nebo hrozícím nebezpečím, poznáte jednoduše a kalendář ani doplňkové hlášení k tomu vůbec potřebovat nebudete.
V České republice totiž existuje jeden jediný signál, který je určen pro varování obyvatel. Tento signál se jmenuje Všeobecná výstraha a trvá sice také 140 sekund, ale má kolísavý průběh (poslechnout si ho můžete zde) a nikdy není použit pro zkoušku sirén, pietu ani svolání hasičů.

Nezapomeňte si také přečíst, co dělat, pokud kolísavý signál skutečně zaslechnete. Jednou se vám to může hodit…