Požární poplach

Kromě všeobecné výstrahy a zkoušky sirén existuje ještě další signál, který však není určen pro veřejnost. Je jím požární poplach – 60 sekund trvající tón sirény s jedním přerušením. V případě elektronické sirény nebo místního informačního systému je vyhlašován napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ po dobu jedné minuty.

200805071917_pozar

Požární poplach – rotační siréna:

 

Požární poplach – elektronická siréna:

 

V místech kde je umístěna elektronická (mluvící) siréna nebo místní informační systém (rozhlas napojený na varovný systém) je bezprostředně po zaznění zkušebního signálu odvysílána verbální informace.

zaplava

„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“

Tento signál je používán pro svolání členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. V současné době se však od něho v mnoha obcích ustupuje a je nahrazován vyhlašováním poplachu přes SMS nebo automatické hovory.
Některé jednotky oba způsoby kombinují a siréna je spuštěna pouze při požáru nebo větší události, kdy je rychlost svolání rozhodující.
Pro veřejnost má tento signál doplňkový význam při pohybu na pozemních komunikacích – po jeho zaznění lze předpokládat zvýšený pohyb vozidel hasičů, sjíždějících se na výjezd.